Fordelene ved å kastrerekattens fysiske helse

Kastrerte katter er mindre i kontakt med andre katter og dermed mindre utsatt for smitsomme sykdommer. En del smitsomme sykdommer kan man vaksinere mot, men det gjelder ikke alle. Kattehiv smitter gjennom blod og spytt, i praksis betyr dette at katter blir infisert gjennom slossing og nakkebittet under parringsakten. Man har ingen vaksine mot eller fullgod behandling av katteaids. Ellers kan kattene bli smittet av parasitter som midd, lus og lopper. Slossingen i seg selv kan jo også være farlig, det kan gå infeksjon i sårene den får. Når hannkattene gjerne er på lange turer kan det hende det tar lang tid før du får tak i katten for å ta den med til veterinæren.

Hunnkattene er utsatt for livmorbetennelse og cyster i eggestokkene hvis de får gå rundt med gjentatte løpetider. Behandlingen vil være å fjerne hele livmor og eggestokk, dvs en kastrering. Eldre katter er særlig utsatt for dette, så det er bedre å foreta en kastrasjon i ung alder enn å utsette det til katten har blitt gammel. En katt slutter aldri å ha løpetid pga høy alder, i verste fall har hun løpetid helt fram til hun dør. Dette vil slite ut kroppen. Et alternativ kan være å gi p-piller, men dette er sterkt kreftfremkallende.

kattens mentale helse

Kjønnshormoner fører til at katten får en dragning mot å parre seg. Dette vil stadig føre den ut i slosskamper for å få seg en hunnkatt, og for hunnkattene betyr det at de alltid må være på vakt overfor virile hannkatter. To måneder etter parringen blir kattungene født, og dette kan også være en belastning for mora. I naturen pleier sjelden alle kattungene å leve opp, men når vi mennesker legger forholdene til rette må ofte kattemor die og oppdra opptil ni unger på en gang. Dette er både fysisk krevende, men ikke minst et slit, som mor går lei av etter noen måneder.

Katter trenger altså å kastreres for å få en rolig alderdom der de kan slippe alt stresset som et aktivt kjønnsliv innebærer. En kastrert katt er en lykkelig katt.

eiers samvær med katten

Det er lettere å få et nært og fortrolig forhold til et kjæledyr som er tilstede i livet til eieren. En kastrat vil holde seg mer til sin menneskefamilie og ikke dra på så lange turer. Hannkatten har større sannsynelighet for å miste aggresive trekk, hunnkatten kan få minsket eventuelle nervøse trekk

Som eier slipper du dessuten å bli plaget med kjønnsspesifikk adferd, slik som høylydt rauling i løpetida og urinmarkering inne.

kattebestanden

Vi vet at det blir født altfor mange kattunger hvert år i forhold til gode kattehjem som finnes. Det er et problem at katter havner i gale hender, blir avlivet eller dumpet. Hvis du setter kull på katten din er du med å øke mengden uønskede katter. Dyrebeskyttelsen anslår at vi i Norge har ca 20.000-30.000 uønskede eller hjemløse katter.

omgivelsene

Særlig i tettbebygde strøk er det et problem med hannkatter som markerer og bråker ved slossing. Hunnkattene er er med å tiltrekke seg disse kattene. Ved å kastrere katten din vil du høyst sannasynelig kunne få et bedre forhold til dine naboer, som da slipper å bli plaget av din katt. markering

kattens status

Hvis det var færre katter her i landet, hadde det vært vanskeligere å få tak i en katt. Katter hadde da blitt noe mer eksklusivt, ikke noe man får kasta etter seg, siden ingen vil ha dem. Hvis man hadde begynt å ta betalt for huskatter ville nok statusen økt ytterligere, siden det gjerne er sånn at i vårt samfunn blir det høyere verdsatt det som har en høy pris. Hunder har en mye høyere status, både fordi alle rase- og blandingshunder koster penger, men også fordi hunder ikke i samme grad blir oppfattet som en plage i nærmiljøet.

stell av kattungene

De fleste som setter kull på huskatten sin innehar ikke den riktige kunnskapen om hva slags stell en drektig katt og kattungene skal ha. Oppfostring av kattunger innebærer både spesielt for, gjentatte ormekurer og vaksinering før kattene leveres til ny eier. Veldig mange tar dessuten kattungene altfor tidlig fra mora. De skal få være hos henne til de er minst 12 uker gamle (og ikke 8 uker slik man gjør med hunder). Alt dette er avgjørende for hvordan katten vil bli som voksen, både i forhold til helsetilstand, men også hvor godt katten vil fungere som kjæledyr (unngå adferdsproblemer).

økonomisk gevinst

Selv om det koster litt å kastrere katten, tjener du raskt inn dette i forhold til de utgifter du har ved en ukastrert katt. Hannkatter må sannsyneligvis oftere til veterinær pga sårskader og smitsomme pelsparasitter. P-piller koster mye i bruk. For ikke å glemme hvor mye det koster å fostre opp et kull med kattunger.