Kattens kjønnslivromantisk?

Kattens kjønnsliv er ikke preget av følelser og romanser. I menneskelige termer ville vi kalt det bigami, utroskap, voldtekt og one-nightstands. I naturen lever kattene som regel adskilt på egne territorier, men møtes altså for en kort seanse for å parre seg.

hannkattene

Hannkattene er på en stadig søken etter brunstige hunnkatter, og har gjerne store områder som de har som sitt område. Katter er som kjent konfliktsky dyr siden de er alene, men siden testosteron som kjent gir mer aggressiv adferd vil en kjønnsmoden hannkatt lettere komme opp i slosskamp. Særlig hvis det er en kamp om å få tak i en brunstig hunnkatt. Men hannkattene er i og for seg ikke avhengig av at hunnkatten er villig, det er ikke sjelden det foregår voldtekter. Og dette fører også med seg drektighet, siden parringen utløser eggløsningen.

hunnkattene

Hunnkattene prøver å finne seg hannkatter når de har løpetid. Hormonene styrer da hunnkatten til å raule høyt etter hannkatter som hun lar seg bli besteget av. Hun tar det meste som er i nærheten da, og kan gjerne parre seg med flere i løpet av samme løpetid.

parringen

Selve parringen er ekstremt smertefull for hunnkatten. Hannkatten bestiger hunnkatten samtidig som han biter henne fast i nakkeskinnet. Når hannen trekker seg ut av hunnkatten skriker hun høyt i smerte siden hannens penis er belagt med pigger som merkes nå. Denne voldsomme smerten setter igang prosessene i kroppen som gjør at hunnen får eggløsning. Trass i smertene for hunnen er det vanlig at hun lar hannen bestige henne flere ganger, det er de voldsomme hormonene som gjør at hun lar dette skje. Under denne langvarige parringsseansen lar ikke hunnen hannen nærme seg på annen måte enn ved parring. i pausene som oppstår vil hun ofte klore etter hannen, og tom jage han før hun er klar igjen.

fruktbarhet

Det er helt avgjørende å forstå denne parringsseansen for å skjønne katters enorme fruktbarhet. Siden eggløsningen skjer umiddelbart etter parringen, vil så og si enhver parring føre til drektighet. Katter kan ikke telle dager til "sikre perioder" osv slik vi mennesker kan. Et lite eventyr er nok til at katten venter unger. Det vanligen er endog at flere hannkatter er fedre til hennes kommende unger.